วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โรคพริกใบหยิก ใบแห้งอาการของพริกที่เป็นโรคใบหงิก ( ชื่อเรียกภาษาอังกฤษ คือ Leaf Curl )   มีดังนี้ครับ

สาเหตุมาจาก เพลี้ยไฟและไรขาว 


 • ยอด  ตาดอก  และใบหงิก  ก้านใบหรือเนื้อใบด้านล่างมีรอยด้านสีน้ำตาล
 • ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบน 
 • กรณีอาการรุนแรง ปลายใบจะแห้ง และใบม้วนขึ้น
 • ถ้าพริกกำลังออกดอก ดอกร่วง   
 • ถ้าพริกกำลังติดฝัก ฝักพริกจะบิดงอ

  สาเหตุจากไรขาว:  
 • เนื้อใบบริเวณโคนใบรีดเรียวยาว  
 • ใบโค้ง  
 • ขอบใบม้วนลงด้านล่าง  
 • บริเวณยอดหงิกเป็นฝอย และมีสีน้ำตาลแดง  
 • ต้นพริกแคระแกร็น
 •  ไม่เจริญเติบโต และหยุดชะงักการออกดอกของพริก           
 •               

        
    
      

 การแพร่ระบาด:
               เพลี้ยไฟ:  ระบาดช่วงอากาศร้อนและแล้ง
                ไรขาว:  ระบาดในฤดูฝน  เมื่อสภาพอากาศเย็นและชื้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น